Feminizm ve Pozitif Ayrımcılık Arasındaki İnce Çizgi

Feminizm ve Pozitif Ayrımcılık Arasındaki İnce Çizgi
1

• Öncelikle Feminizm Nedir?

Feminizm, birçok alt başlığı bulunan (Maddeci feminizm, lezbiyen feminizm, pop feminizm…) fakat temelde hangi alanda, hangi konuda olursa olsun her daim ’Kadın-Erkek Eşitliğini’’ savunan ve eşitsizliklerin kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler,toplumsal hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan harekete verilen isimdir.

feminizm-kadin-erkek


• Feminizmin Tarihçesi

Tarihte kadınlar ataerkil toplumlarda genelde hep arka planda kalmışlardır. Ezilmelere karşın bazı isyanlar, karşı çıkışlar ister tekil isterse toplu şekilde olsun birçok kez olmuştur.

Tarihçesine inmek gerekirse en sistemli ve kitlesel karşı çıkış sanayi devriminin tüm Avrupa’yı kasıp kavurduğu dönemden sonra yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştır. Bu dönem yaklaşık olarak 18. Yüzyılın sonu – 19. Yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. İlk olarak çoğunluk olarak üst sınıfları etkileyen ‘‘Burjuva Feminizmi’’, diğeri ise çoğunlukla işçi sınıfına istinaden ‘’İşçi Sınıfı Hareketi’’ olmak üzere iki hat boyunca ilerlemiştir. Her dönemde benzerlikler ve süreklilikler mevcut fakat yaşananlar ve bunları açıklama çabaları farklılaşmaya devam etmiştir.

Sonrasında feminizmin ilk kırıntısı olarak kadınlar için yasalar önünde bir eşitlik istenildi. Kadınların eğitim, serbest rekabet ve demokrasi alanlarında hakları olması üzerinde duruldu. Kadınların iş alanında daha güçlü pozisyonlarda görülmesi hedeflendi. Meslek sahibi ve güçlü; Hâkim, Savcı, Doktor, Kadın Milletvekili gibi roller toplum açısından daha da önem kazandı. Bu durum edebiyat ve siyasette de kendine yer edindi.

 

ataerkil-toplum-aile


• Peki ya ”Pozitif Ayrımcılık” nedir ?

Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı kesimlere verilen ekstra haklara verilen genel isimdir. Bu dezavantajlı gruplar herkesin kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebepler dolayısıyla kullanamayabileceğinden onlar için ancak bazı birtakım haklara sahip olurlarsa gerçekten eşit olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılır.

Yani örneğin; Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın daha da rahat edebilmesi için yapılan rampalar, engelli asansörleri, yaya geçitlerinde ve kaldırımlar üzerinde yapılan düzenlemeler bu dezavantajlı grubun daha rahat yaşaması için devlet için yapılan düzenlemelerdir. Devlet bu durumda dezavantajlı kişilerin herkesle gerçekten eşit olabilmesini amaçlamış oluyor.

feminizm-yanlis-algi

 

 

 

Bu bilgileri göz önüne aldığımızda aslında görselden de özetleyebileceğimiz gibi feminizmin aslında sadece eşitlik olduğunu ve bir cinsi daha üstün tutmak gibi bir amaç gütmediğini anlayabiliyoruz.

 

 

 

 


Değerli okur, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve önerilerinizi iletmek için lütfen bana ulaşın!

cagan@harbimila.com

Eğer sende yazımın bir yerlerinde “harbi mi la?” dediysen ne mutlu!

Yazar Hakkında

Biyomühendislik öğrencisi, yarı zamanlı müzisyen ve tam zamanlı yazı yazmayı seven garip birisi. Tanısanız sevme olasılığınız çok yüksek :)

Yorum Yap